Uddannelse og job

Vil prioritere penge til børn og unge og de lokale folkeskoler. Vi skal have kvalitet i skolen for alle børn og unge, så derfor skal større skoler ikke afgive ressourcer for at realisere en decentral skolestruktur, som alle partier står bag. Det vil svække skolen.

Holder øje med at inklusion af børn med særlige behov i dagtilbud og skoler sker på ordentlige vilkår med tilstrækkelige ressourcer

Vi vil i et fortsat godt samarbejde med de lokale virksomheder sikre at ledige kommer i job. Vi skaber den kvalificerede arbejdskraft i et partnerskab.

Lemvig Kommune har langt flere unge der gennemfører uddannelse også erhvervsuddannelser end på landsplan. Vi vil fortsat være i førefeltet!

Vi lykkes med at få flygtninge i arbejde så de får et godt liv og bidrager i lokalsamfundet. Der er behov for arbejdskraften!
Det kan vi kun, fordi lokalsamfund, erhvervsliv og Integrationsforeningen står sammen.

Der skal være mening og jobmuligheder i jobafklaring og jobtræning. Ikke meningsløs aktivering.

Vi har brug for at flest mulige borgere kommer i job herunder fleksjob. Der kan med fordel oprettes en pulje i kommunen til servicejob på særlige vilkår til handicappede, psykisk syge og socialt udsatte, når job i det private ikke er en mulighed. De særlige job skal være et supplement til ordinære stillinger.