Erhvervsudvikling, byudvikling og udvikling af lokalsamfund

Erhvervsudvikling og flere arbejdspladser er grundlaget for velstand! Det kræver gode rammevilkår for virksomhederne – herunder at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed.

Har fortsat visioner for udvikling af Lemvig som centerby bl.a via fortsat havneudvikling, udvikling af indre by omkring Weibelsgade og et kommende klimatorium

Vi skal mobilisere befolkningen i forhold til at kæmpe for at bevare statslige og regionale institutioner – Kystdirektoratet, det regionale genoptræningscenter- og tiltrække flere aktiviteter – Klimatorium og Geopark

Vil understøtte lokalsamfund – f.eks. skabe liv og engagement i jobværkstedet i Bonnet og understøtte ildsjæles involvering i inklusion af flygtninge i vore stærke lokalsamfund bl.a. i Nørre Nissum

Vil understøtte eksisterende svømmehaller men ikke nye, så vi sikrer det økonomiske grundlag for de svømmehaller, vi allerede har

I næste byrådsperiode er der brug for en dialog med borgerforeninger med flere i lokalområderne om udviklingsmuligheder. Det er ikke nok kun at tænke landdistriktsudvikling mere overordnet der skal konkret involvering til.