Natur og miljø

Vi arbejder for balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen – så vi passer på den

Vil arbejde målrettet for at få godkendt Geopark for naturoplevelser og som turismeattraktion

Ønsker flere cykelstier for trafiksikkerhed, naturoplevelser og sund levevis. Vil gerne prioritere cykelstier i Lomborg og Ramme og ”lukke huller” mellem eksisterende stier

Naturstier der fremmer oplevelser og bevægelse

Grøn energi er fremtiden. Vindmøller er vigtige som fremtidig energikilde men placering skal afstemmes naturværdier

Landbruget skal udvikles på en måde, så naboer ikke udsættes for unødige lugtgener eller miljøproblemer