Borgerne er vores ressource

Vil skabe gode vilkår for frivillige ildsjæle – uden dem vil Lemvig Kommune ikke være samme fantastiske sted at bo.

Ønsker vi at understøtte fællesskaber – foreninger, klubber, kulturelle tilbud, væresteder og andre steder, hvor mennesker mødes og skaber aktivitet og mening. Fællesskabet er vores styrke.

Lytter reelt til borgerne og vil arbejde for mere borgerinddragelse i vigtige beslutninger om udbygning af kommunen  – også efter valget!. Der er mere i spil end høringspligten. Dialog skaber forståelse og løsninger.

Vil i næste periode koncentrere markedsføring af kommunen i forhold til børnefamilier – Lemvig kommune er et godt sted for børn og unge at vokse op. Børnefamilier skal inddrages med ideer og som ambassadører

Der er brug for at flere unge inddrages i at finde løsninger for øget tilflytning og som ambassadører