Kommunen som arbejdsgiver

Vi er stolte af indsatsen fra kompetente kommunale medarbejdere, der har øje for mennesker. Vi skal bevare rammerne for ildsjæle og det lave sygefravær – ingen af delene er en selvfølge. Arbejdsmiljø skal i fokus

Kvalitet i de kommunale indsatser kræver kompetente medarbejdere, der skal derfor være mulighed for løbende kompetenceudvikling

For at sikre medarbejdere nok til social og sundhedsområdet fremadrettet, skal der suppleres med integrationsgrunduddannelse til flygtninge som første trin frem mod en social og sundhedsuddannelse.