Kultur

Kultur er en vigtig del af Lemvig Kommunes dna og selvforståelse, så kulturen skal have gode vilkår – også når det gælder fremtidens kulturtilbud.

Vi skal være om vore kulturfyrtårne – museerne, Biohuset, Bovbjerg Fyr, Tuskær, Tante Andante m.fl. Der er også musik i at tænke kulturtilbud mere sammen med turisme med det potentiale det har, for både kulturen og turismen. Vi bor her også på grund af kulturen!

Vi skal fortsat skabe gode rammer for et stærkt foreningsliv. Gode halfaciliteter er en forudsætning for det gode lokalsamfund. Foreninger skaber fællesskaber!

Musikskolen har været ”fødekæden” til flere landskendte sangere og musikere. Lad os skabe rammerne for at den tradition fortsætter.